Zwolnienie lekarskie pracownika, czyli tak zwane L4 obejmuje pewien okres czasu, określony dniami wolnymi od pracy. Wiele osób nie wie jednak w jaki sposób liczyć jednak dni wolne od pracy zatrudnionego pracownika. Tymczasem jest to bardzo ważne, ponieważ pracodawca ma obowiązek wypłacania wynagrodzenia chorobowego przez 33 dni choroby pracownika.

W puli 33 dni, za które pracodawca wypłaca wynagrodzenie chorobowe bądź 14 dni jak jest to w przypadku osób, które skończyły 50. rok życia ujęte są dni kalendarzowe, podczas których osoba znajduje się na zwolnieniu lekarskim. Nie ma znaczenia czy dni te są robocze, czy wolne od pracy. Oznacza to, że pracownik otrzyma wynagrodzenie za każdy dzień swojej choroby bez względu na to czy dzień ten w rzeczywistości by przepracował, czy byłby to jego czas wolny.

33 dni zwolnienia chorobowego dotyczą całego roku kalendarzowego, a więc dni na zwolnieniu lekarskim się sumują. Po przekroczeniu 33 dni bądź 15 dni pracownik otrzyma zasiłek chorobowy od ZUS-u.

Warto podkreślić, że w kolejnym roku wykorzystane dni zwolnienia lekarskiego zerują się.

 

Zobacz również: Urlop wypoczynkowy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *