Znaczenie dokumentu księgowego jest bardzo duże, ponieważ nie tylko służy ewidencji operacji gospodarczych na kontach księgowych, ale również w związku z tym, jest podstawą kontroli podatkowej czyli tego czego boi się prawie każdy przedsiębiorca.

Dokument księgowy musi spełnić kilka podstawowych warunków, zanim na jego podstawie zostanie zaksięgowana operacja gospodarcza. Według przepisów prawnych muszą się w nim znaleźć:

  • data dokonania operacji gospodarczej oraz wystawienia dokumentu
  • oznaczenie rodzaju dokumentu oraz jego numer,
  • dane stron operacji gospodarczej,
  • opis operacji gospodarczej oraz jej wartość,
  • podpis wystawcy,
  • stwierdzenie sprawdzenia,

Każdy dowód księgowy musi również przejść kontrolę, która obejmuje:

  • kontrolę merytoryczną,
  • kontrolę formalno-rachunkową,

Po jej przejściu zostaje zatwierdzony poprzez wystawienie odpowiedniej pieczątki, na następnie na jego podstawie dokonuje się zapisów w księgach rachunkowych. Po tym momencie podlega archiwizacji, której czas jest zależny od ważności dokumentu.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *