27 maja 2017 roku w życie weszły nowe przepisy, które dotyczą ustawy o podatku akcyzowym.
W tym artykule postaram się omówić najważniejsze zmiany.

Przede wszystkim określono zwolnienie od akcyzy podczas obrotu alkoholem etylowym całkowicie skażonym. Zwolnieniu podlega zatem:
-produkcja alkoholu etylowego, który jest całkowicie skażony środkiem skażającym dopuszczonym w państwach Unii Europejskiej,
-wewnątrzwspólnotowe nabywanie alkoholu etylowego całkowicie skażonego dodatkowymi środkami skażającymi dopuszczonymi przez państwo członkowskie Unii Europejskiej,
-produkcja i import jeśli alkohol etylowy jest całkowicie skażony dodatkowymi środkami dopuszczonymi poza terytorium Polski.

Do rejestracji jako podatnik akcyzy zobowiązane zostały podmioty sprzedające na terytorium Polski alkohol w pełni skażony środkami dopuszczonymi w państwach członkowskich UE, skażony dodatkowymi środkami dopuszczonymi przez Państwo członkowskie UE bądź Rzeczypospolita Polską, a także wyroby objęte podkategorią Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług.

Aktualizacja

Z początkiem 2020 roku nastąpiły kolejne zmiany w podatku akcyzowym.

1 stycznia stawki podatku akcyzowego dotyczące napojów alkoholowych, wyrobów tytoniowych, suszu tytoniowego i wyrobów nowatorskich podniosły się o 10% w stosunku do obowiązujących dotychczas. Z zakresu podwyżki wyłączono jednak cydry i perry, a także do 1 lipca zerowa stawka podatku obowiązywała na papierosy elektroniczne.

Od 1 marca do 31 grudnia obowiązuje obniżka akcyzy na paliwa, ale jednocześnie 13 lutego 2020 r. nastąpił wzrost opłaty paliwowej aż o 17 zł.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *