Nałożenie kary porządkowej na podatnika występuje najczęściej w sytuacji, gdy ten nie stosuje się do wezwań otrzymanych od organu podatkowego. Ile wyniesie kara porządkowa od 2022 roku?

Wysokość kary porządkowej uzależniona jest od wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych. Jeżeli wskaźnik ma:
* wartość ujemną – kara porządkowa pozostaje bez zmian
* wartość dodatnią – kwota kary porządkowej zostaje podwyższona

Karą porządkową mogą zostać ukarani:
– strona
– pełnomocnik strony
– świadek
– biegły

Powody nałożenia kary porządkowej:
– niestawienie się na spotkanie w wyznaczonym przez organ podatkowy terminie
– niedokonanie wyjaśnień, zeznań opinii w zakresie wyznaczonego wezwania
– bezzasadna odmowa okazania dokumentów
– ukrywanie istotnych informacji w toczącym się postępowaniu przed organem podatkowym

Ile wyniesie wysokość kary porządkowej w 2022 roku?
Kara porządkowa na 2022 rok wyniesie 3 tysiące złotych, czyli w porównaniu do 2021 roku nastąpił wzrost o 100 zł.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *