Podczas zakładania działalności gospodarczej podatnik jest zobowiązany do wybrania formy opodatkowania jej dochodu. Do wyboru ma następujące warianty:
– opodatkowanie na zasadach ogólnych,
– podatek liniowy,
– ryczałt od przychodów ewidencjonowanych,
karta podatkowa.

Mimo dokonania wyboru podczas rozpoczynania aktywności na rynku nie ma żadnych przeciwwskazań, aby przedsiębiorca mógł zmienić wybraną przez siebie formę opodatkowania.

W przypadku karty podatkowej zmiana formy opodatkowania powinna nastąpić do 20. stycznia kolejnego roku obrotowego. Dotyczy to zarówno zmiany innej formy opodatkowania na kartę podatkową. Należy jednak pamiętać, że od 2022 roku przedsiębiorcy nie mają możliwości zmienić formy opodatkowania na kartę podatkową. Skorzystać z niej mogą wyłącznie ci podatnicy, którzy nieprzerwanie kontynuują posługiwanie się kartą podatkową przynajmniej od grudnia 2021 roku.

W przypadku pozostałych form opodatkowania zmiany można dokonać do 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym podatnik osiągnął pierwszy przychód.

Zmiany formy opodatkowania dokonuje się na formularzu CEIDG-1. Dokument ten można złożyć bezpośrednio w urzędzie miasta bądź gminy, wysłać pocztą bądź przekazać drogą elektroniczną. W przypadku przedsiębiorców rezygnujących z karty podatkowej bądź decydujących się na zmianę na tę formę opodatkowania niezbędne jest dołączenie do wniosku PIT-16.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *