Podczas zakładania działalności gospodarczej podatnik jest zobowiązany do wybrania formy opodatkowania jej dochodu. Do wyboru ma następujące warianty:
– opodatkowanie na zasadach ogólnych,
– podatek liniowy,
– ryczałt od przychodów ewidencjonowanych,
karta podatkowa.

Mimo dokonania wyboru podczas rozpoczynania aktywności na rynku nie ma żadnych przeciwwskazań, aby przedsiębiorca mógł zmienić wybraną przez siebie formę opodatkowania.

W przypadku karty podatkowej zmiana formy opodatkowania powinna nastąpić do 20. stycznia kolejnego roku obrotowego. Dotyczy to zarówno zmiany innej formy opodatkowania na kartę podatkową.

W przypadku pozostałych form opodatkowania zmiany można dokonać do 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym podatnik osiągnął pierwszy przychód.

Zmiany formy opodatkowania dokonuje się na formularzu CEIDG-1. Dokument ten można złożyć bezpośrednio w urzędzie miasta bądź gminy, wysłać pocztą bądź przekazać drogą elektroniczną. W przypadku przedsiębiorców rezygnujących z karty podatkowej bądź decydujących się na zmianę na tę formę opodatkowania niezbędne jest dołączenie do wniosku PIT-16.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.