Udziałowcy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością mogą dowolnie rozporządzać posiadanymi udziałami – możliwy jest np. ich podział lub całkowite zbycie. Prawo dopuszcza nawet możliwość przekazania ich innej osobie w formie darowizny.

Zbycie udziałów w spółce z o.o. odbywa się zazwyczaj przy pomocy pisemnej umowy sprzedaży, potwierdzonej przez notariusza. Ponadto, konieczne jest poinformowanie reszty wspólników o transakcji. Za zobowiązania wobec spółki, wynikające z posiadania udziałów (np. niespełnione świadczenia) odpowiedzialność solidarnie ponosi nabywca.

Umowa spółki z o.o. może przewidywać ograniczenia w zbywaniu udziałów. Na jej podstawie, udziałowcem może stać się np. tylko osoba, która posiada określone wykształcenie lub umiejętności. Często w umowie zawarte są wskazówki co do zbywania udziałów – np. pierwszeństwo innych wspólników przed osobami trzecimi w kwestii nabywania udziałów. Czasami, do zbycia udziałów na rzecz konkretnej osoby konieczna jest zgoda reszty wspólników.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *