Zbycie udziałów w spółce z o.o.

Udziałowcy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością mogą dowolnie rozporządzać posiadanymi udziałami – możliwy jest np. ich podział lub całkowite zbycie. Prawo dopuszcza nawet możliwość przekazania ich innej osobie w formie darowizny.

Zbycie udziałów w spółce z o.o. odbywa się zazwyczaj przy pomocy pisemnej umowy sprzedaży, potwierdzonej przez notariusza. Ponadto, konieczne jest poinformowanie reszty wspólników o transakcji. Za zobowiązania wobec spółki, wynikające z posiadania udziałów (np. niespełnione świadczenia) odpowiedzialność solidarnie ponosi nabywca.

Umowa spółki z o.o. może przewidywać ograniczenia w zbywaniu udziałów. Na jej podstawie, udziałowcem może stać się np. tylko osoba, która posiada określone wykształcenie lub umiejętności. Często w umowie zawarte są wskazówki co do zbywania udziałów – np. pierwszeństwo innych wspólników przed osobami trzecimi w kwestii nabywania udziałów. Czasami, do zbycia udziałów na rzecz konkretnej osoby konieczna jest zgoda reszty wspólników.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *