Obywatele Unii Europejskiej przeważnie nie potrzebują zezwolenia na pracę w innym kraju unijnym. Wyjątkiem są obywatele Chorwacji.

Cudzoziemcy spoza Unii Europejskiej chcący zatrudnić się w Polsce potrzebują zezwolenia na pracę. Dodatkowym warunkiem jest legalne przebywanie obcokrajowca na terytorium Polski, zagwarantowane przez:
– wizę,
– wizę Schengen,
– dokument pobytowy,
– zezwolenie na zamieszkanie lub pobyt czasowy,
– ruch bezwizowy.

Przy wydawaniu zezwoleń na pracę obowiązuje kilka zasad. Należą do nich:
– zezwolenie na pracę wydaje wojewoda właściwy pod względem miejsca zamieszkania lub siedziby pracodawcy,
– o pozwolenie na pracę dla cudzoziemca ubiega się pracodawca,
– zezwolenie wydawane jest na maksymalnie 3 lata,
– zezwolenie jest wymagane zarówno dla umów o pracę, jak i umów cywilnoprawnych,
– cudzoziemiec musi wykonywać pracę określoną w zezwoleniu w przeciwnym razie będzie ona nielegalna,
– zmiana stanowiska lub branży wymaga uzyskania przez cudzoziemca nowego zezwolenia.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *