Zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach

W Urzędzie Skarbowym przedsiębiorca może uzyskać zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach bądź stwierdzające stan jego zaległości w zależności od jego aktualnej sytuacji podatkowej. Zaświadczenie takie może być niezwykle istotne na przykład podczas udziału w przetargu bądź ubiegając się o kredyt lub dotację. Czasami zaświadczenia takiego wymagają również potencjalni kontrahenci.

Zaświadczenie o braku zaległości podatkowych urząd wyda na życzenie przedsiębiorcy, o ile złoży on kompletny wniosek. W dokumencie tym należy określić przede wszystkim czy urząd ma potwierdzić brak zaległości przedsiębiorcy w opłacaniu podatku, czy też podać informację o zaległości w podatkach. Jeżeli we wniosku będzie brakowało niektórych danych np. NIP-u wówczas urząd wezwie przedsiębiorcę do uzupełnienia braków w przeciągu 7 dni.

Zaświadczenie urząd wydaje na podstawie informacji pochodzących z rejestrów urzędowych oraz prowadzonych ewidencji.

Urząd Skarbowy może wydać też zaświadczenie o niezaleganiu innego przedsiębiorcy bądź stwierdzające stan jego zaległości. Uzyskanie takich zaświadczeń możliwe jest także drogą elektroniczną za pomocą portalu www.biznes.gov.pl.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *