W Urzędzie Skarbowym przedsiębiorca może uzyskać zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach bądź stwierdzające stan jego zaległości w zależności od jego aktualnej sytuacji podatkowej. Zaświadczenie takie może być niezwykle istotne na przykład podczas udziału w przetargu bądź ubiegając się o kredyt lub dotację. Czasami zaświadczenia takiego wymagają również potencjalni kontrahenci.

Zaświadczenie o braku zaległości podatkowych urząd wyda na życzenie przedsiębiorcy, o ile złoży on kompletny wniosek. W dokumencie tym należy określić przede wszystkim czy urząd ma potwierdzić brak zaległości przedsiębiorcy w opłacaniu podatku, czy też podać informację o zaległości w podatkach. Jeżeli we wniosku będzie brakowało niektórych danych np. NIP-u wówczas urząd wezwie przedsiębiorcę do uzupełnienia braków w przeciągu 7 dni.

Zaświadczenie urząd wydaje na podstawie informacji pochodzących z rejestrów urzędowych oraz prowadzonych ewidencji.

Urząd Skarbowy może wydać też zaświadczenie o niezaleganiu innego przedsiębiorcy bądź stwierdzające stan jego zaległości. Uzyskanie takich zaświadczeń możliwe jest także drogą elektroniczną za pomocą portalu www.biznes.gov.pl.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *