Zamknięcie roku obrotowego

Kilka miesięcy przed zakończeniem roku obrotowego kierownik jednostki powinien zaplanować czynności, jakie będą się z tym wiązać. W planach powinno się znaleźć między innymi: przeprowadzenie inwentaryzacji, wysłanie deklaracji PIT 4R, sporządzenie zestawienia obrotów i sald, sporządzanie rocznego sprawozdania finansowego. Jak widać obowiązków związanych z zakończeniem roku obrotowego jest bardzo dużo. Niefortunnie wszystkie te czynności przypadają w czasie większych świąt czy czasu, kiedy wiele osób bierze urlopy. Udogodnieniem związanym z zakończeniami roku obrotowego może być jego przesunięcie o kilka miesięcy.

Zamknięcie roku obrotowego wiąże się z sporządzaniem sprawozdania finansowego. To jeden z najważniejszych obowiązków księgowych. Przed przystąpieniem do jego sporządzania należy wykonać inwentaryzację, czyli porównanie danych księgowych z stanem rzeczywistym. Należy również w przypadku spółek zobowiązanych do przeprowadzania audytu finansowego, poddać takiemu badaniu sprawozdanie finansowe, jeszcze zanim zostanie złożone.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *