Kilka miesięcy przed zakończeniem roku obrotowego kierownik jednostki powinien zaplanować czynności, jakie będą się z tym wiązać. W planach powinno się znaleźć między innymi: przeprowadzenie inwentaryzacji, wysłanie deklaracji PIT 4R, sporządzenie zestawienia obrotów i sald, sporządzanie rocznego sprawozdania finansowego. Jak widać obowiązków związanych z zakończeniem roku obrotowego jest bardzo dużo. Niefortunnie wszystkie te czynności przypadają w czasie większych świąt czy czasu, kiedy wiele osób bierze urlopy. Udogodnieniem związanym z zakończeniami roku obrotowego może być jego przesunięcie o kilka miesięcy.

Zamknięcie roku obrotowego wiąże się z sporządzaniem sprawozdania finansowego. To jeden z najważniejszych obowiązków księgowych. Przed przystąpieniem do jego sporządzania należy wykonać inwentaryzację, czyli porównanie danych księgowych z stanem rzeczywistym. Należy również w przypadku spółek zobowiązanych do przeprowadzania audytu finansowego, poddać takiemu badaniu sprawozdanie finansowe, jeszcze zanim zostanie złożone.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *