Tylko część z przedsiębiorców cieszyć się może prowadzeniem księgowości uproszczonej. Jest ona o wiele łatwiejsza niż ta w formie pełnej, lecz prowadzić ją mogą jedynie osoby fizyczne, spółki jawne, spółki cywilne oraz partnerskie, u których przychody netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych za poprzedni rok obrotowy nie przekroczyły równowartości w walucie polskiej 1 200 000 euro.

Jakie więc są zalety uproszczonej księgowości?

  • jest ona mało kosztowna,
  • łatwa w prowadzeniu,
  • umożliwia monitorowanie wszystkich zdarzeń gospodarczych, jakie miały miejsce w przedsiębiorstwie,
  • alternatywa prowadzenia systemu księgowego z wykorzystaniem programu księgowego lub księgowości online.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *