Pełna księgowość jest bardzo trudna forma prowadzenia firmowej księgowości. Ogrom pracy związanej z wykonaniem tego zadania sprawia, że w tej formie widziane są tylko wady. Pełna księgowość posiada również zalety:

1. Rozbudowany i dokładny system ewidencji księgowej umożliwia lepszą ocenę stanu finansowego przedsiębiorstwa. Natomiast lepsze rozeznanie w aktualnym stanie finansowym firmy, pomaga kierownictwu w podejmowaniu słuszniejszych decyzji gospodarczych. Okazuje się więc, że pełna księgowość ma duże znacznie dla właściwego zarządzania.

2. Aktualna i rzetelna ocena stanu finansowego i analiza zachodzących zmian w składnikach majątku, umożliwiają bieżący monitoring i wczesną reakcję na niepożądane zmiany.

3. Możliwość ustanowienia jak najbardziej dopasowanej do specyfiki firmy, polityki prowadzenie rachunkowości. Daje to możliwość przedsiębiorstwu na wybór metod wycen składników majątku, ustalenia zakładowego planu kont, określenia czasu trwania roku obrachunkowego itp.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *