Zakładowy Plan Kont to układ kont opracowany dla danego podmiotu gospodarczego, który uwzględnia specyfikę jego działalności oraz potrzeby informacyjne użytkowników (zarządzających). Plan kont służy w jednostce przede wszystkim do ewidencji ogółu posiadanych zasobów gospodarczych oraz źródeł ich finansowania, zachodzących w nich zmian i rezultatów prowadzonej działalności.

Plan kont obowiązkowo sporządzany jest przez jednostki prowadzące pełną księgowość. Zgodnie z ustawą plan kont powinien zostać przygotowany przez kierownika jednostki.

Nie istnieje jeden wzór planu kont, jednak co do zasady powinien on zawierać m.in.:
→ wykaz kont syntetycznych,
→ wykaz kont analitycznych z powiązanymi kontami syntetycznymi,
→ zasady funkcjonowania obu rodzajów kont,
→ określenie sposobu ustalania i ewidencji wyniku finansowego.

Plan kont ma na celu zapewnienie prawidłowej i wiernej prezentacji w księgach rachunkowych procesów gospodarczych. Ponadto powinien umożliwić przygotowanie prawidłowego sprawozdania finansowego, statystycznych sprawozdań finansowych dla potrzeb GUS oraz deklaracji podatkowych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *