Bilans stanowi bardzo ważny dokument, w prawie każdej firmie. Celem jego sporządzenia jest zestawienie wartości składników majątku przedsiębiorstwa wraz z źródłami jego finansowania.

Zarówno bilans jak i jego analiza dostarcza istotnych informacji o stanie majątkowym przedsiębiorstwa. Głównym zadaniem przeprowadzania analizy bilansu jest określanie płynności finansowej oraz ocena dokonywanych decyzji inwestycyjnych w firmie. Do jej przeprowadzenia służą wskaźniki:

  • struktury majątku,
  • inwestycyjne,
  • finansowania,
  • stopienia płynności,
  • rentowności.

Analizę bilansu można podzielić na  

  • poziomą – obejmuje badanie dynamiki sumy bilansowej oraz najważniejszych pozycji z bilansu.
  • pionową – obejmuje badanie struktury aktywów i pasywów oraz wewnętrznej struktury wybranych pozycji bilansowych.

Chcesz się dowiedzieć więcej o analizie finansowej –  zobacz tu.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *