W jaki sposób przygotować sprawozdanie finansowe?

Osoby prowadzące księgowość w postaci ksiąg rachunkowych zobowiązane są do przygotowania i złożenia sprawozdania finansowego przedstawiającego sytuację finansową firmy.

Obecnie sprawozdania finansowe można składać wyłącznie w formie elektronicznej. Jaką formę e-sprawozdania należy stosować? Jak przygotować i złożyć odpowiedni plik w sytemie eKRS?

Sprawozdanie finansowe – obligatoryjne elementy:

→ Wprowadzenie do sprawozdania finansowego
→ Bilans
→ RZiS
→ Zestawienie zmian w kapitale własnym (Jednostka Inna)
→ Rachunek Przepływów Pieniężnych (Jednostka Inna)
→ Informacje dodatkowe do bilansu (w postaci osobnego pliku załączonego do sprawozdania XML)
→ Informacja dodatkowa dotycząca podatku dochodowego

 

W jakiej formie e-sprawozdanie finansowe?

Sprawozdanie finansowe należy przygotować w formacie XML – rodzaj pliku tekstowego zawierającego uporządkowane dane opisywane znacznikami.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *