Wynik finansowy dostarcza najważniejszych informacji na temat sytuacji finansowej przedsiębiorstwa. Dane umożliwiają planowanie przyszłych działań w przedsiębiorstwie przy zachowaniu bezpieczeństwa płynności finansowej.

Wynik finansowy stanowi zestawienie zasobów wyrażonych w jednostkach pieniężnych:
– koszty, czyli wpływające do firmy zasoby, które są zużywane w prowadzonej działalności gospodarczej;
– przychody, czyli wypływających zazwyczaj w formie sprzedawanych produktów i otrzymywanych za nie aktywów pieniężnych lub wierzytelności

Warto zaznaczyć, że może on przyjmować wartość dodatnią lub ujemną (zysk, strata).

Rodzaje:
– wynik finansowy ze sprzedaży
– wynik finansowy z działalności operacyjnej
– wynik finansowy z działalności gospodarczej brutto
– wynik finansowy netto

Istnieje możliwość wyboru sposobu ustalenia wyniku finansowego:
– wariant porównawczy,
– wariant kalkulacyjny.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *