Wykroczenia i przestępstwa skarbowe mogą zdarzyć się każdemu. Niestety wiążą się one z karami finansowymi, których wysokość uzależniona jest od wynagrodzenia minimalnego.

Wykroczenie skarbowe to czyn, który skutkuje uszczupleniem należności publicznoprawnej nieprzekraczającej pięciokrotnej wysokości minimalnego wynagrodzenia. Od 2018 roku za wykroczenia skarbowe będą odpowiadać osoby, które naraziły państwo na straty nie wyższe niż 10 500 zł.

Przestępstwo skarbowe to czyn, który obciążą budżet stratą większą niż 10 500 zł.

Za uszczuplenie cywilnoprawne uznaje się zaniżenie należnej kwoty podatku do zapłaty. Mamy z nią do czynienia gdy podatnik zadeklaruje mniejszą należność niż wynika z faktycznej transakcji.

Kary za wykroczenia skarbowe:
Mogą wynosić od jednej dziesiątej do dwudziestokrotnego wysokości minimalnego wynagrodzenia. W 2018 roku kary te będą mieścić się w przedziale od 210 zł do 42 000 zł.

Kary za przestępstwa skarbowe:
Nalicza się je w stawkach dziennych i waha się pomiędzy 10, a 720. Stawka dzienna w 2018 roku wynosić będzie 70 zł. Tym samym najniższa kara będzie wynosić 700 zł.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *