Rozpoczęcie prowadzenia działalności gospodarczej często wiążę się z obowiązkiem uzyskania przez przedsiębiorcę np. koncesji, licencji, wpisu do rejestru działalności regulowanej, zgody bądź zezwolenia na prowadzenie konkretnego rodzaju działalności gospodarczej. Bardzo ważne jednak jest to, aby pamiętać, iż prowadzenie niektórych działalności wymaga od przedsiębiorcy posiadania odpowiednich kwalifikacji.

W dzisiejszym poście przybliżamy definicję koncesji, która jest aktem administracyjnym wydawanym przez organ koncesyjny i upoważniającym koncesjonariusza do prowadzenia ściśle określonej działalności. Konieczność pozyskania koncesji wprowadzane jest w przypadku zakładania działalności mających znaczny wpływ na bezpieczeństwo państwa, jego obywateli, jak również interes publiczny.

Konieczność uzyskania koncesji została określona w ustawie o swobodzie działalności gospodarczej i dotyczy jednostek działających w obszarach takich, jak:
– poszukiwanie oraz rozpoznawanie złóż kopalnianych, wydobywanie kopalin, bezzbiornikowego magazynowanie substancji oraz odpadów w górotworze, w tym także w podziemnych wyrobisk górniczych,
– wytwarzanie oraz obrót materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją, a także wyrobami i technologią wojskową,
– wytwarzanie, przetwarzanie, magazynowanie oraz dystrybucja paliw i energii,
– ochrona osób i mienia,
– promowanie programów radiowych oraz telewizyjnych,
– przewóz liniami lotniczymi.

Każdorazowo udzielenie, odmowa udzielenia, zmiana, cofnięcie jak również ograniczenie koncesji zależy od ministra odpowiedniego pod względem przedmiotu planowanej działalności. Koncesja przyznawana jest na ściśle określony czas, który musi być dłuższy niż 5 lat, ale nie przekraczający okresu 50 lat. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy przedsiębiorca złoży wniosek o udzielenie koncesji na krótszy czas.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *