Korzystanie z usług bankowych to nieodzowny element związany z prowadzeniem działalności gospodarczej. Usługami tego typu są między innymi prowadzenie rachunku bankowego, korzystanie z karty płatniczej, czy też uzyskanie kredytu bankowego.

W zależności od poniesionych kosztów podatnik powinien ocenić czy miały one bezpośredni związek z prowadzoną działalnością i prawidłowo je rozliczyć.
Prowizję od wniosku za kredyt, który uregulowała osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą traktuje się jako koszt uzyskania przychodu jeżeli została poniesiona w celu uzyskania przychodu bądź zabezpieczenia lub zachowania jego źródła. Co ważne, nie może być wydatkiem znajdującym w artykule 23. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
Ujęcie tego wydatku w Podatkowej Księdze Przychodów i Rozchodów w znacznej mierze zależy od celu na jaki środki zostały przeznaczone. Jeśli kredyt ma charakter obrotowy wówczas prowizja od wniosku o kredyt może zostać uznana za koszty uzyskania przychodu w dacie poniesienia.

One Reply to “Wniosek o kredyt – prowizja”

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *