W związku ze zmianami w podatku VAT 1 lipca 2020 roku prawomocność uzyskała również Wiążąca Informacja Stawkowa, która wprowadzona została już 1 listopada 2019 r., jednak nie mogła w pełni funkcjonować.

Istnieją już instytucje takie jak Wiążąca Informacja Akcyzowa oraz Wiążąca Informacja Taryfowa, ale mimo to obok nich pojawiła się Wiążąca Informacja Stawkowa (WIS), która pozwala na sprawdzanie, jakie towary i usługi objęte są obniżoną stawką podatku.
Za pomocą WIS organ podatkowy potwierdza zmiany stawki podatku VAT w związku z nową matrycą. Jest to dodatkowa pomoc dla przedsiębiorców, ponieważ będą mogli się dowiedzieć czy stawka podatku VAT, którą stosują jest prawidłowa i czy towary i usługi są przez nich odpowiednio klasyfikowane.
Wiążąca Informacja Stawkowa jest gwarancją dla podatników, że stawka VAT zamieszczona we wniosku jest prawidłowa.

Uzyskanie WIS wiąże się z koniecznością złożenia wniosku do Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej, a dokument ten zawierać musi:

  • dane identyfikacyjne składającego,
  • opis towaru lub usługi,
  • klasyfikację towaru lub usługi,
  • informacje o dokonaniu opłaty za wydanie WIS.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *