Biznesplan pomaga:

 • określić pośrednie i końcowe cele firmy,
 • sprecyzować główne kierunki biznesu: rynki sprzedaży, konkurencję, marketing,
 • wyznaczyć główne strategiczne i taktyczne metody i narzędzia do osiągnięcia celów,
 • określić kluczowe mierniki i parametry oceny efektywności działań poszczególnych działów firmy,
 • oszacować kluczowe mierniki i parametry oceny efektywności działań poszczególnych działów firmy,
 • oszacować planowany dochód i wydatki firmy,
 • określić strukturę organizacyjną oraz kluczowe stanowiska w firmie,
 • opisać niezbędne zasoby oraz źródło ich pozyskania,
 • zaplanować harmonogram i kolejność działań,
 • przewidzieć możliwe zagrożenia i trudności, a także sposoby ich rozwiązania,
 • ocenić finansową, techniczną, produkcyjną sytuację w firmie, a także dostępne zasoby firmy, możliwości oraz realność osiągnięcia celów biznesowych oraz wykonania zamierzonych planów.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *