Urlop wypoczynkowy jest jednym z praw pracownika. Pozwala on na odpoczynek od obowiązków w pracy, przy jednoczesnym wypłacaniu całkowitej pensji.

Długość urlopu wypoczynkowego nie jest jednak taka sama dla wszystkich. Jest ona uzależniona od rodzaju ukończonej przez pracownika szkoły oraz jego stażu pracy. Maluje się ona następująco:

-20 dni – jeżeli pracownik jest zatrudniony krócej niż 10 lat,
-26 dni – jeżeli pracownik jest zatrudniony co najmniej 10 lat.

Urlop wypoczynkowy ustalany jest w sposób godzinowy. Należy więc wziąć pod uwagę dni, które są dla pracownika dniami pracy zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu pracy, w wymiarze godzinowym, który odpowiada dobowemu wymiarowi czasu pracy pracownika w danym dniu. Przyjmuje się więc, że jeden dzień urlopu jest równy 8 godzinom pracy. W związku z tym, długość urlopu równa się:

-160 godzin – gdy pracownik jest zatrudniony krócej niż 10 lat,
-208 godzin – gdy pracownik jest zatrudniony powyżej 10 lat.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *