Podatek, który wynika PIT-36, PIT-36S, PIT-36L, PIT-36LS, PIT-37, PIT-38 oraz PIT-39 za rok 2019 może bez żadnego problemu zostać uregulowany nawet miesiąc po terminie, a więc do 1 czerwca 2020 roku. Podatek należy opłacić bez względu na to, jaka jest jego wysokość i co ważne – należy go wpłacić na mikrorachunek.

UWAGA! Termin ten nie został przesunięty ze względu na pandemię COVID-19.

Jak się okazuje – podatnicy, którzy do tej pory nie uregulowali podatku wynikającego ze wspomnianych rozliczeń, oficjalnie mają na swoim koncie zaległość finansową czego konsekwencją będą naliczone odsetki (odsetki nalicza się od dnia, który następuję po terminie zwrotu).

Nowe przepisy dają możliwość uregulowania należności bez ponoszenia obciążeń odsetkowych, o czym informuje nas rozporządzenie Ministra Finansów odnośnie zaniechania w tym okresie poboru odsetek za zwłokę, co oznacza, iż nie są one naliczane za okres od 1 maja do 1 czerwca 2020 roku.

Numer mikrorachunku można otrzymać w dowolnym Urzędzie Skarbowym, bądź wygenerować go na właściwej stronie Ministerstwa Finansów, co jest zupełnie darmowe i nie wiąże się z kosztami. Wystarczy podać identyfikator podatkowy, a więc PESEL lub NIP.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *