Niedawno zaczęły obowiązywać przepisy, które pomagają przedsiębiorcom sprawniej przeprowadzić procedurę zmierzającą do ogłoszenia upadłości konsumenckiej. Zacznijmy od początku, czyli czym tak właściwie jest upadłość konsumencka?

Pojęciem „upadłości konsumenckiej” określamy podejmowane działania, których celem jest częściowe lub pełne oddłużenie danej osoby. Warto tutaj zaznaczyć, że upadłość konsumencka ma również na celu zaspokojenie wierzycieli z majątku dłużnika.

Od 2019 roku zostały wprowadzone zmiany w zakresie przepisów związanych z postępowaniem zmierzającym do ogłoszenia upadłości konsumenckiej. Nowe przepisy włączają drobnych przedsiębiorców prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą do skorzystania z możliwości ogłoszenia upadłości konsumenckiej.

Nowelizacja przepisów zmieniła również sposób rozpatrywania wniosku. Wcześniej proces był bardziej restrykcyjny. Teraz wystarczające jest orzeczenie o tym, że wnioskodawca jest niewypłacalny.

Skutkiem ogłoszenia upadłości konsumenckiej jest fakt, że majątek podmiotu zostaje przejęty przez syndyka, majątek małżonków zostanie automatycznie poddany rozdzielności, a majątek wspólny wejdzie w skład masy upadłościowej.

Wniosek o upadłość konsumencką może wnieść zarówno dłużnik, jak i wierzyciel. Składa się go w sądzie i uiszcza opłatę w wysokości 30 zł.

One Reply to “Upadłość konsumencka”

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *