Umowa o zakazie konkurencji jest zawierana najczęściej przez pracownika oraz pracodawcę. Warto zaznaczyć jednak, że może zostać również zawarta przez spółkę oraz członków zarządu, zleceniodawcę i zleceniobiorcę itp.

Umowa o zakazie konkurencji zobowiązuje pracownika do określonych czynności, do których zaliczamy np.:

  • zakaz podejmowania działalności konkurencyjnej w stosunku do pracodawcy
  • zakaz świadczenia pracy w ramach stosunku pracy u podmiotu prowadzącego działalność konkurencyjną wobec pracodawcy

W zależności od umowy zakaz konkurencji może również obowiązywać po zakończonym stosunku pracy.

W jakim celu zawierana jest umowa o zakazie konkurencji? To pewnego rodzaju zabezpieczenie pracodawcy, że pracownik nie przekaże wiedzy oraz pomysłów, w także stosowanych działań konkurencji lub w ramach prowadzonej własnej działalności.

Kiedy własna działalność pracownika jest konkurencyjna?

  • kierowana do takiej samej grupy odbiorców
  • zagraża interesom pracodawcy

Na zakończenie warto zaznaczyć, że pracownik z mocy przepisów kodeksu pracy jest zobowiązany do nieujawniania ani niewykorzystywania dla własnych celów tajemnicy przedsiębiorstwa pracodawcy w czasie trwania stosunku pracy. 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *