W ostatnim czasie w Polsce coraz popularniejszym rozwiązaniem staje się umowa B2B. Z tego powodu warto zapoznać się ze znaczeniem takiego kontraktu.

B2B jest to skrót z języka angielskiego, który oznacza business-to-business, czyli umowę zawartą pomiędzy dwoma firmami. Ten rodzaj kontraktu występuje również pod popularną nazwą – samozatrudnienie. Umowa ta zawarta może być między dwoma (lub więcej) dowolnymi podmiotami gospodarczymi, zatem może to być zarówno spółka cywilna, kapitałowa, osobowa, jak i jednoosobowa działalność gospodarcza.

Umowa B2B zyskuje na popularności z prostego powodu – pracodawca ponosi znacznie niższe koszty zatrudnienia, co pozwala na większe wynagrodzenie dla pracownika. Dodatkowo taka umowa daje większa elastyczność co do wymiaru godzin, czy nawet miejsca pracy. Samozatrudniony przebywający na umowie B2B może również współpracować jednocześnie z więcej niż jednym podmiotem.

Należy jednak pamiętać, że do podpisania umowy pracownik musi mieć założoną działalność gospodarczą. Takie rozwiązanie oznacza, że samozatrudnionemu dochodzą obowiązki związane z jej prowadzeniem, takie jak odprowadzanie składek, rozliczenia podatków, prowadzenie księgowości. W związku z tym nie przysługują mu przywileje takie jak osobom zatrudnionym na podstawie umowy o pracę.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *