Przedsiębiorcy mają możliwość wykorzystania ulg podatkowych jedynie w ograniczonym zakresie. Dużo zależy od formy opodatkowania dochodów z działalności gospodarczej oraz innych uzyskiwanych dochodów.

Podatnik, który jest opodatkowany liniowo może odliczyć ulgi, jeśli osiąga inne, niezwiązane z działalnością gospodarczą, dochody opodatkowane skalą podatkową. Możliwość skorzystania z ulg podatkowych przysługuje również innym podatnikom, w zależności od wybranej metody rozliczania podatku (opodatkowania progresywnego według skali podatkowej, ryczałtu ewidencjonowanego, według karty podatkowej).

Najpopularniejsze ulgi podatkowe:
– ulga na dzieci, która pozwala rodzicom lub opiekunom prawnym na odliczenie danej kwoty w skali roku na każde dziecko małoletnie, uczące się do 25 roku życia albo bez względu na wiek, jeśli otrzymało zasiłek pielęgnacyjny lub rentę socjalną,
– ulga na Internet, która pozwala odliczyć podatnikowi od dochodu wydatki faktycznie poniesione na Internet w miejscu zamieszkania,
– ulga rehabilitacyjna, która pozwala na odliczenie od dochodu poniesionych przez podatnika wydatków na cele rehabilitacyjna lub związane z ułatwieniem wykonywania czynności życiowych przez podatnika lub osobę pozostającą na jego utrzymaniu,
– ulga na nowe technologie, która polega na odliczeniu od podstawy opodatkowania wydatków związanych z zakupem nowych technologii. „Nowe technologie” definiowane są jako wiedza technologiczna w postaci wartości niematerialnych i prawnych.

Od 1 sierpnia 2019 roku obowiązuje ulga podatkowa-Zerowy PIT dla młodych.
Zwalnia ona z opłacania podatku PIT osoby poniżej 26 roku życia, które nie przekroczyły limitu ulgi:

  • od daty wprowadzenia do końca 2019 roku- 35 636,67 zł
  • za cały rok 2020- 85 528 zł

Zwolnieniem zostały objęte następujące umowy:

  • umowa zlecenie
  • umowa o pracę
  • stosunek służbowy
  • praca nakładcza
  • spółdzielczy stosunek pracy

W ramach przypomnienia: akredytywa!

One Reply to “Ulgi podatkowe dla przedsiębiorców”

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *