Przedsiębiorcy, którzy borykają się z problemem złych długów mogą odetchnąć z ulgą. Od 2019 roku szybciej odzyskają VAT należny z tytułu niezapłaconych faktur.

Znaczna większość przedsiębiorców rozlicza się według zasady memoriałowej. Oznacza to, że muszą odprowadzić należny podatek zanim otrzymają zapłatę od swojego kontrahenta. Wpływa to niezwykle niekorzystnie na płynność finansową przedsiębiorcy, gdyż musi finansować VAT odprowadzany do budżetu.
Sposobem na to jest ulga na złe długi. Polega ona na korekcie podstawy opodatkowania i podatku należnego od dostaw krajowych w przypadku, gdy uprawdopodobniona została nieściągalność wierzytelności.

Jeszcze do niedawna, aby skorzystać z ulgi na złe długi musieliśmy czekać aż 150 dni aktualnie okres ten został skrócony do 3 miesięcy. Zmianom uległ także czas na skorygowanie podatku naliczonego z tytułu niezapłaconych należności przez dłużnika. Okres ten także będzie wynosił maksymalnie 90 dni.

Warunki skorzystania z ulgi nie zostały zmienione. Należą do nich:
– dostawa towaru lub świadczenie usług na rzecz podatnika, zarejestrowanego jako czynny podatnik VAT, niebędącego w trakcie postępowania restrukturyzacyjnego, upadłościowego lub w trakcie likwidacji,
– wierzyciel i dłużnik są podatnikami zarejestrowanymi jako czynni podatnicy VAT,
– dłużnik nie jest w trakcie postępowania restrukturyzacyjnego, upadłościowego lub w trakcie likwidacji.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *