Obecnie technika prowadzenia księgowości opiera się na dobrym systemie komputerowym, który nie tylko służy prowadzeniu księgowości, ale też ewidencji sprzedaży czy prowadzeniu kadr i płac. Zanim jednak systemy komputerowe stały się tak łatwo dostępne i powszechne, techniki księgowości były całkiem inne. W tym właśnie poście zaprezentujemy je. 

  • Forma tabelaryczna to jedna z tradycyjnych technik księgowości. Nazywa się ją czasami amerykanką. Polega ona na prowadzeniu księgi dziennik-główna, co jest połączeniem, dwóch urządzeń księgowych: dziennika i zbioru kont syntetycznych (księga główna). Chociaż zaletami tego rozwiązania są: duża przejrzystość zapisów, łatwość uzgadniania zapisów na kontach oraz możliwość szybkiego i prostego znalezienia błędów, to podstawową wadę, stanowi ograniczona liczba kont syntetycznych.
  • Kolejna z tradycyjnych form nazywana jest przebitkową. Jej charakterystyczną cechą jest zastąpienie księgi, luźnymi kartami kontowymi, które wspólnie tworzą kartoteki. Dzięki temu liczba kont syntetycznych może być większa, co jest pierwszą z zalet tej formy.  Drugą zaletę stanowi możliwość podziału pracy.
  • Ostatnią z tradycyjnych technik księgowości stanowi forma rejestrowa. Ma największe zastosowanie w przypadku występowania licznej dokumentacji księgowej. W tej formie do ewidencji zdarzeń gospodarczych stosuje się rejestr, a dokładniej rejestry, na przykład zakupu, bankowy czy kosztów. Zaletą tej formy jest duża przejrzystość danych i łatwość kontroli stanu finansowego.

2 Replies to “Tradycyjne techniki księgowości”

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *