KONIECZNIE ODWIEDŹ NASZĄ STRONĘ GŁÓWNĄ!

Każdy przedsiębiorca zobowiązany jest do terminowego regulowania podatków. Nasuwa się jednak pytanie – w jaki sposób termin ten obliczyć?

Wyróżniamy dwie sytuacje. Pierwsza, gdy obowiązek zapłaty podatku wynika z konkretnych ustaw, w których zawarty jest termin jego regulacji. Sytuacja druga ma miejsce, gdy obowiązek zapłaty podatku wynika z decyzji Urzędu Skarbowego. Wówczas to właśnie Urząd Skarbowy określa wysokość oraz termin płatności podatku.

Zaliczka na podatek dochodowy PIT lub CIT musi być regulowana do 20. dnia miesiąca, który następuje po zakończonym okresie rozliczeniowym.

Podatnicy VAT regulować podatek od towarów i usług muszą do 25. dnia miesiąca, który następuje po okresie rozliczeniowym.

Brak terminowej regulacji podatków wpływa na powstanie zaległości podatkowej, która skutkuje naliczaniem odsetek za zwłokę. Dłuższe zwlekanie może pociągnąć przedsiębiorcę do odpowiedzialności karno-skarbowej w związku z czym może zostać ukarany karą grzywny, a nawet karą pozbawienia wolności.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *