Trwają pracę nad ostatnim projektem ustawy antykryzysowej, który przewiduje wiele zmian związanych z rynkiem pracy, zatrudnianiem i zwalnianiem pracowników.

Nowe przepisy dotyczące pracy zdalnej

Tarcza 4.0 zapewni pojawienie się uregulowań związanych z wykonywaniem pracy w domu. Po wejściu w życie zmian pracodawcy zyskają możliwość zlecania pracy zdalnej tylko jeśli pracownik będzie posiadał odpowiednie warunki lokalowe i techniczne oraz niezbędne umiejętności. Pracodawcy zyskają prawo do odwołania pracownika z trybu pracy w domu kiedy uzna to za słuszne oraz będą oni oni mogli zobligować podwładnych do szczegółowego ewidencjonowania świadczonej pracy. Do ich obowiązków będzie natomiast należało zapewnienie pracownikom wszystkich niezbędnych środków oraz logistycznego zaplecza. Już niebawem pracownicy będą mogli korzystać z własnego sprzętu w ramach pracy zdalnej ale pod warunkiem zapewniania ochrony i bezpieczeństwa danych.

Dofinansowanie bez konieczności obniżania czasu pracy lub ogłaszania przestoju.

Aktualnie aby pracodawca mógł otrzymać wsparcie finansowe ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych musiał obniżyć wymiar czasu pracy osób zatrudnianych lub ogłosić przestój. Planowane zmiany umożliwią otrzymania dofinansowania bez konieczności spełniania powyższych warunków. Do tej pory w przypadku nagłego zwiększenia zapotrzebowania na pracę, właściciele firm musieli liczyć się z tym że jeśli wezwą pracowników objętych przestojem będą musieli zwrócić otrzymane dofinansowanie.

Inne, ważne zmiany

Wkrótce pracodawcy odnotowujący spadek obrotów będą mieli możliwość zawieszenia niektórych obowiązków, takich jak tworzenia funduszów czy wypłata świadczeń urlopowych. Dodatkowo zyskają oni prawo do udzielania zaległego urlopu do 30 dni we wskazanym przez siebie terminie. Kolejne istotne regulacje dotyczą zmniejszenia o 1/3 wysokości odpraw i innych świadczeń w związku ze zwolnieniem z powodu skutków epidemii.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *