Tag: zwolnienie lekarskie

 

Elektroniczne zwolnienia chorobowe

W 2018 roku papierowe zwolnienia lekarskie zostały zastąpione przez e-zwolnienia. Zmiany dotknęły wszystkich płatników, bez względu na liczbę zatrudnionych pracowników. 

Początkowo e-zwolnienia dotyczyły jedynie pracodawców zgłaszających powyżej 5 ubezpieczonych. Musieli oni założyć profil informacyjny płatnika, gdzie trafiały elektroniczne zwolnienia lekarskie pracowników. 

Aby założyć profil należy wejść na stronę ZUS, wypełnić formularz, a następnie potwierdzić swoją tożsamość. Można to zrobić osobiście w jednostce lub elektronicznie za pomocą podpisu elektronicznego. Profil informacyjny należy utrzymywać nawet wtedy, gdy liczba pracowników uległa zmniejszeniu. Profile informacyjne są widoczne dla lekarzy wystawiających zwolnienie.

Choć mniejsi przedsiębiorcy nie muszą zakładać profilu informacyjnego, to jednak warto to zrobić. Powodów jest kilka. Jeśli przedsiębiorca posiada profil, od razu zyskuje wiedzę o zwolnieniu wystawionym pracownikowi. Nie musi sprawdzać, czy pracownik dostarczył je do siedziby firmy w przeciągu 7 dni ani przekazywać go do ZUS-u – od razu po wystawieniu przez lekarza trafia on również do baz Zakładu. Przedsiębiorca ma również możliwość eksportu e-zwolnień do pliku oraz wysłania wniosku o kontrolę takiego zwolnienia.

Zobacz również: Fundusz Pracy

Zwolnienie lekarskie pracownika

Zwolnienie lekarskie pracownika, czyli tak zwane L4 obejmuje pewien okres czasu, określony dniami wolnymi od pracy. Wiele osób nie wie jednak w jaki sposób liczyć jednak dni wolne od pracy zatrudnionego pracownika. Tymczasem jest to bardzo ważne, ponieważ pracodawca ma obowiązek wypłacania wynagrodzenia chorobowego przez 33 dni choroby pracownika.

W puli 33 dni, za które pracodawca wypłaca wynagrodzenie chorobowe bądź 14 dni jak jest to w przypadku osób, które skończyły 50. rok życia ujęte są dni kalendarzowe, podczas których osoba znajduje się na zwolnieniu lekarskim. Nie ma znaczenia czy dni te są robocze, czy wolne od pracy. Oznacza to, że pracownik otrzyma wynagrodzenie za każdy dzień swojej choroby bez względu na to czy dzień ten w rzeczywistości by przepracował, czy byłby to jego czas wolny.

33 dni zwolnienia chorobowego dotyczą całego roku kalendarzowego, a więc dni na zwolnieniu lekarskim się sumują. Po przekroczeniu 33 dni bądź 15 dni pracownik otrzyma zasiłek chorobowy od ZUS-u.

Warto podkreślić, że w kolejnym roku wykorzystane dni zwolnienia lekarskiego zerują się.

 

Zobacz również: Urlop wypoczynkowy

Call Now Button