Tag: zarabianie bez założenia firmy

 

Zarabianie bez zakładania firmy – konsekwencje

Zarabianie bez prowadzenia własnego przedsiębiorstwa niestety jest bardzo powszechne. Osoby te jednak powinny zdawać sobie sprawę z tego, że za niedopełnienie obowiązków rejestracyjnych grożą konsekwencje zazwyczaj kary finansowe.

Działalność gospodarcza to zarobkowa działalność wytwórcza, budowlana, handlowa, usługowa, a także poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie kopalin ze złóż. Jest o działalność zawodowa wykonywana w sposób zorganizowany i ciągły.

Biorąc pod uwagę powyższą definicję można wyróżnić kilka cech którymi charakteryzuje się działalność, jest to: zarobkowy charakter, zorganizowany i ciągły sposób wykonywania oraz wykonywanie go we własnym imieniu na własny bądź cudzy charakter.

Niedopełnienie obowiązku rejestracyjnego jest wykroczeniem, za które grozi kara grzywny bądź kara pozbawienia wolności. Konsekwencje takie poniesie też osoba która poszerzyła swoją działalność nie rozszerzając kodu PKD.

Call Now Button