Tag: zaległości podatkowe

 

Rozkładanie zaległości podatkowych na raty

Podatnik, posiadający zaległości podatkowe, ma prawo wnioskować do urzędu skarbowego o podziale kwoty podatku czy innego zobowiązania na części.

Organ podatkowy ma prawo:
– odroczyć termin zapłaty,
– rozłożyć płatność na raty,
– odroczyć lub rozłożyć na raty wraz z odsetkami.

Urząd skarbowy może również odrzucić prośbę przedsiębiorcy. Samo złożenie wniosku nie gwarantuje zgody organu podatkowego. Decyzja jest uznaniowa, co oznacza, że o ewentualnym rozłożeniu na raty decyduje urząd rozpatrujący prośbę.

Pozytywna odpowiedź zależy przede wszystkim od ważnego interesu podatnika i interesu publicznego. Ważny interes podatnika to nadzwyczajny, losowy przypadek, przez który nie może on uregulować zaległości, na przykład: utrata źródła dochodu. Ważnym interesem publicznym nazywamy natomiast sytuacja, w której podatnik musi skorzystać z państwowych środków pomocy aby zaspokoić swój materialne potrzeby lub uregulować zaległości.

Niezapłacenie podatku – egzekucja komornicza

30 kwietnia minął termin składania deklaracji podatkowych. Minął także termin zapłaty podatku należnego, który wynika z zeznania rocznego. Co zatem czeka podatnika, który nie wywiązał się ze swoich obowiązków?

Należy zdać sobie sprawę, iż niezapłacony podatek będzie stanowił zaległość podatkową. W pierwszej kolejności swoją aktywność podejmie Urząd Skarbowy, który będzie starał się odzyskać podatek wraz z odsetkami ustawowymi. Kontakt będzie chciał podjąć za pomocą wiadomości SMS, rozmowy telefonicznej bądź maila. Jeżeli to nie skutkuje wówczas zacznie przesyłać pisemne wezwanie do zapłaty. Jeżeli mimo i takich działań podatnik nie ureguluje należności wówczas zostaną podjęte czynności egzekucyjne. Urząd Skarbowy może zająć cały majątek podatnika, a w przypadku prowadzenia przez niego działalności gospodarczej również majątek firmowy. W skład majątku wchodzi między innymi wynagrodzenie, środki pieniężne zgromadzone na rachunku bankowym oraz przedmioty majątkowe np. pojazdy, komputery.

 

Zobacz też: Ulgi podatkowe dla przedsiębiorców

Call Now Button