Tag: Zakład Ubezpieczeń Społecznych

 

Wyższa składka ZUS dla przedsiębiorców

składki

Wysokość składek płaconych przez przedsiębiorców do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych uzależniona jest od wysokości przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, w przypadku osób, które prowadzą działalność gospodarczą dłużej niż dwa lata oraz od minimalnego wynagrodzenia, w przypadku osób, których firma ma krótszy staż niż dwa lata.

W 2018 roku minimalne wynagrodzenie za pracę wzrosła do 2100 złotych brutto, co oznacza, że najniższa podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia zdrowotne w przypadku przedsiębiorców, którzy prowadzą własną firmę krócej niż 24 miesiące wynosiła 630 złotych. Jest to kwota o 30 złotych wyższa niż w roku 2017. Od tej kwoty przedsiębiorca zobowiązany jest obliczać składkę emerytalną, rentową, wypadkową i dobrowolnie chorobową.

Wraz ze wzrostem płacy minimalnej, zarówno w 2019 roku jak i 2020 roku wzrosła również wysokość składek ZUS.

  1. 2019 rok->płaca minimalna 2250 zł->podstawa wymiaru składki 675 zł
  2. 2020 rok->płaca minimalna 2600 zł->podstawa wymiaru składki 780 zł

Preferencyjne składki ZUS obowiązują osoby rozpoczynające działalność przez 24 miesiące. Dodatkowo od 30 kwietnia 2018 roku wprowadzono całkowite zwolnienie z opłacania składek ZUS dla nowo zarejestrowanych firm na okres 6 miesięcy.

 

Przeczytaj wpis na temat odprawy pieniężnej dla pracownika.

Jedno konto ZUS

Od początku 2018 roku każdy przedsiębiorca będzie posiadał swoje osobiste konto ZUS, na które będzie dokonywał regulacji wszystkich swoich składek na rzecz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Aktualnie każdy z nich dysponuje czterema osobnymi kontami, na które wpływają odpowiednio składki z tytułu ubezpieczeń społecznych, zdrowotnych, funduszu pracy, jak również funduszu gwarantowanych świadczeń pracowniczych.

Indywidualny numer konta przedsiębiorcy będzie pozwalał od razu zidentyfikować płatnika składek, co zapewni większą przejrzystość w płatnościach. Zmiana ta ma również spowodować otworzenie drogi do połączeń przelewów składkowych i podatkowych. Łatwiejsze będzie również wydawanie zaświadczeń o niezaleganiu w opłacaniu składek.

Jedno konto pozwoli prawnie zrównać papierowe zaświadczenia z tymi, które można wygenerować w postaci elektronicznej za pomocą systemów Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Dla przedsiębiorców – indywidualne rachunki w ZUS

Od 1 stycznia 2018 roku przedsiębiorców czekają duże zmiany dotyczące składek na ubezpieczenia społeczne oraz na fundusze, które są przekazywane do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Od początku nowego roku płatnicy składek do ZUS będą dokonywać płatności jednym przelewem, niezależnie od tego czy będą to składki na ubezpieczenie czy fundusze. Każdy z przedsiębiorców płacących składki otrzyma swój indywidualny rachunek, na który będzie dokonywał przelewu.

Wprowadzone zmiany są znacznym ułatwieniem, gdyż zamiast trzech czy też czterech przelewów, płatnik dokona jednego. Wpłata zostanie zaksięgowana na koncie a następnie rozdzielona na pokrycie składek opłacanych przez przedsiębiorcę. Minusem wprowadzanej zmiany jest to, że płatnicy nie będa mogli wpłacać bieżących składek przez uregulowaniem zaległości. W pierwszej kolejności wpłacane przez płatnika pieniądze pokrywać będą wcześniej nieopłacane składki.

Numer rachunku będzie składać się z 26 cyfr. Ostatnie 10 będą oznaczały NIP przedsiębiorcy, a cyfry od 3 do 10 numer identyfikacyjny Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Call Now Button