Tag: VAT

 

Czy trzeba podpisać fakturę VAT?

Wśród przedsiębiorców bardzo często rodzi się niepewność odnośnie tego, czy ich dokumenty prowadzone są rzetelnie, zgodnie z przepisami, a także czy są akceptowane na mocy prawa.
Niepodpisana faktura uznawana jest za prawidłową, gdy posiada wszystkie elementy obowiązkowe narzucone przez rozporządzenie o VAT.

Dane te to:
– data wystawienia,
– kolejny numer faktury nadany w ramach jednej bądź większej ilości serii,
– imię i nazwisko bądź nazwa podatnika oraz nabywcy towarów,
– numer identyfikujący podatnika na potrzeby podatku,
– numer identyfikujący podatnika na rzecz podatku od towarów i usług,
– data dokonania bądź zakończenia dostawy towarów lub świadczenia usług,
– nazwa towaru lub usługi,
– liczba dostarczanych towarów bądź zakres wykonywanych usług,
– cena jednostkowa towaru lub usługi,
– kwoty upustów i obniżek jeżeli takie miały miejsce,
– wartość dostarczonych towarów lub świadczonych usług bez kwoty podatku,
– stawka podatku,
– suma wartości sprzedaży netto,
– wartość kwoty podatku od sprzedaży netto,
– kwota należności ogółem.

Przepisy nie nakładają zatem na podatnika obowiązku podpisywania faktur oraz stawiania na nich pieczątek. Jeżeli wyposażona jest w powyższe informacje wówczas będzie stanowiła podstawę do czynności podatkowych i księgowych.

Czy warto być podatnikiem VAT?

W Polsce przedsiębiorcy często mogą zdecydować czy będą korzystać ze zwolnienia z podatku VAT, czy też zdecydują się na zostać czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług. Zdarzają się bowiem sytuację iż mimo możliwości skorzystania ze zwolnienia znacznie lepszym rozwiązaniem okaże się uzyskanie wpisu do rejestru VAT.
Zależy to jednak przede wszystkim od od rodzaju naszych odbiorców, wysokości stawki podatku VAT jaka będzie stosowana w sprzedaży, od charakteru sprzedaży, a także od tego czy w najbliższym czasie będą planowanie inwestycje.

Kiedy warto być czynnym podatnikiem VAT?
Opłaca się to jeżeli przedsiębiorcy wykonują lub planują wykonywać czynności na rzecz innych podatników VAT bądź jeżeli osiąga duże obroty z działalności gospodarczej, gdyż mogą z tego wyniknąć bardzo korzystne sytuacje np. możliwość odliczenia podatku VAT od wystawionych faktur zakupowych.

Call Now Button