Tag: ustawa o rachunkowości

 

Dowody księgowe

Dowody księgowe to dokumenty, które są podstawą dokonanych zapisów w księgach rachunkowych. Zgodnie z Ustawą o rachunkowości dowody księgowe muszą zawierać:

 • rodzaj dowodu,
 • numer identyfikacyjny,
 • określenie stron, które dokonują operacji gospodarczej,
 • opis operacji gospodarczej,
 • datę dokonania operacji gospodarczej,
 • datę wystawienia dowodu, jeśli jest inna niż data dokonania operacji gospodarczej,
 • podpis wystawcy dowodu,
 • podpis osoby, której wydano lub od której odebrano aktywa,
 • dekretację dowodu oraz podpis osoby odpowiedzialnej.

 

Dowody księgowe powinny być rzetelne, kompletne oraz wolne od błędów. Wyróżniamy 7 rodzajów dowodów księgowych:

 • zewnętrzne własne – przekazywane kontrahentowi,
 • zewnętrzne obce – otrzymane od kontrahentów,
 • wewnętrzne – dotyczą operacji wewnątrz jednostki,
 • korygujące,
 • zbiorcze – służą do dokonania łącznych zapisów kilku dowodów źródłowych, które muszą zostać wymienione w dowodzie zbiorczym,
 • zastępcze – wystawia się je do czasu otrzymania dowodu zewnętrznego obcego,
 • rozliczeniowe – ujmują wcześniejsze zapisy według nowych kryteriów klasyfikacyjnych.

Prowadzenie księgowości przy pomocy Excela?

Wiele osób zastanowić może możliwość prowadzenia księgowości w programie Excel. Gdyby się postarać wszystkie czynności związane z prowadzeniem księgowości można byłoby prowadzić w prostym arkuszu kalkulacyjnym. Jednak ustawa o rachunkowości nie dopuszcza takiej możliwości. Uprawnia jedynie do prowadzenia rachunkowości w specjalnym programie komputerowym, do którego należy posiadać pisemną instrukcję obsługi.

Pomimo tego, że nie można prowadzić księgowości w Excelu, program ten może okazać się przydatny. Jeżeli przedsiębiorca za wszelką chce oszczędzić może się zdecydować na prowadzenie księgowości tradycyjnymi technikami, a wspomagać się programem kalkulacyjnym. Jednak nie koniecznie musi się to okazać skutecznym sposobem na oszczędności.

Prowadzenie księgowości w arkuszu kalkulacyjnym nie jest rozwiązaniem na oszczędności. Gdy przedsiębiorcom zależy oszczędnościach w księgowości, warto by zdecydowali się na skorzystanie z usług księgowych oto dlaczego warto ->„Co to jest outsourcing księgowy?”

Call Now Button