Tag: usługi

 

Kasy fiskalne

Od 1 stycznia 2015 roku w życie wszedł obowiązek używania kas fiskalnych. Ministerstwo Finansów wydało rozporządzenie w kwestii obowiązku i stosowania kas fiskalnych w firmach.

kasa fiskalnaKto jest zobligowany do stosowania kasy fiskalnej?
Podmioty, których obroty są wyższe niż 20 000 zł oraz przedsiębiorstwa działające w branżach takich jak:

  • gastronomia
  • mechanika (naprawy samochodów, motocykli, rowerów; wymiana kół i opon w pojazdach)
  • opieka medyczna świadczona przez lekarzy i dentystów
  • doradztwo podatkowe i usługi prawne
  • dostawa perfum i wód toaletowych
  • badania i przeglądy techniczne pojazdów

W momencie, gdy spełniane są warunki takie jak:

 • liczba świadczonych usług za poprzedni rok podatkowy nie przekroczyła 50, a liczba odbiorców tych usług nie była niższa niż 20.
 • udokumentowanie każdego świadczenia usług fakturą, która zawiera dane odbiorcy,

to kasę fiskalna stosować muszą również podatnicy świadczący usługi na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych.