Tag: usługi księgowe

 

Usługa outsourcingu księgowego

Outsourcing księgowy to nic innego, jak przekazanie firmowej księgowości na ręce podmiotu zewnętrznego. Opcja ta staje się z miesiąca na miesiąc coraz bardziej popularna i korzysta z niej coraz więcej przedsiębiorców.

Sprawdźmy dlaczego to rozwiązanie cieszy się taką popularnością!

1. Koszty związane z tradycyjną rejestracją znacznie przewyższają koszty, które wiążą się z outsourcingiem księgowym. Wiążę się to z tym, że przedsiębiorca otrzymuje pomoc ekspertów bez konieczności zatrudniania pracowników do poszczególnych zadań oraz wyposażenia ich miejsc pracy w odpowiedni sprzęt oraz akcesoria biurowe.

2. Outsourcing księgowy pozwala przedsiębiorcy na bieżąco kontrolować prowadzoną działalność.

3. Opcja outsourcingu księgowego daje przedsiębiorcy gwarancję, iż świadczone dla niego usługi mają nie tylko poparcie prawne, ale również są zgodne z obowiązującymi przepisami prawa. Doświadczenie oferowane przez naszych ekspertów bardzo często pozwala uchronić przedsiębiorce przed ryzykownymi działaniami, które mogą zagrozić przedsiębiorstwu.

4. Za wszelkiego rodzaju błędy popełnione przy prowadzeniu firmowej księgowości, odpowiedzialność ponosi biuro rachunkowe, które świadczy usługi outsourcingowe.

5. Korzystanie z outsourcingu księgowego daje przedsiębiorcy możliwość skoncentrowania swojej uwagi na prowadzeniu działań, mających wpływ na rozwój prowadzonej działalności.

Pożyczka gotówkowa

Pożyczką gotówkową nazywamy umową, która daje możliwość pożyczkodawcy udostępnienia na określony czas pożyczkobiorcy określonej sumy środków pieniężnych. Obowiązkiem pożyczkobiorcy jest zwrócenie w odpowiednim terminie pożyczonej sumy pieniężnej.

Umowa o pożyczkę powinna zostać zawarta w formie pisemnej.

Pożyczka może zostać udzielona przez wszystkie podmioty mające zdolność do czynności prawnych, zarówno osoby fizyczne, osoby prawne, jak i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej.

Pożyczka udzielona na podstawie ustawy o kredycie konsumenckim jest umową odpłatną.

Jakie biuro rachunkowe wybrać?

Jak wiadomo, księgowość nie jest niczym prostym. Aby księgi rachunkowe lub KPiR były prowadzone poprawnie, warto skorzystać z pomocy biura rachunkowego. Jest ich jednak bardzo wiele i nigdy nie wiadomo, któremu tak na prawdę można powierzyć swoją firmę. Tylko wybrane biura są wystarczająco profesjonalne. Poniżej przedstawię więc kilka prostych kroków, które pozwolą Ci zyskać pełniejszy obraz danej kancelarii księgowej.

– Przede wszystkim upewnij się, że biuro posiada certyfikat księgowy Ministra Finansów.
– Dowiedz się, czy aby na pewno jest ono zarejestrowane w KRS.
– Sprawdź, czy biuro ma doświadczenie w prowadzeniu księgowości firm o podobnych rozmiarach jak Twoja. Jeśli bowiem księgowi od zawsze zajmowali się wyłącznie dużymi przedsiębiorstwami, to mało prawdopodobne, że odpowiednio zajmą się tymi małymi.
– Zaczerpnij wiedzy z Internetu! Znajdują się tam prawdopodobnie obiektywne i cenne dla Ciebie opinie byłych oraz obecnych Klientów biura.

Odpowiedni wybór jest niezwykle ważny! Pamiętaj, że w razie ewentualnych błędów księgowych, to Ty odpowiadasz przed Urzędem Skarbowym, a nie Twoje biuro rachunkowe!

Zalety pełnej księgowości

Pełna księgowość jest bardzo trudna forma prowadzenia firmowej księgowości. Ogrom pracy związanej z wykonaniem tego zadania sprawia, że w tej formie widziane są tylko wady. Pełna księgowość posiada również zalety:

1. Rozbudowany i dokładny system ewidencji księgowej umożliwia lepszą ocenę stanu finansowego przedsiębiorstwa. Natomiast lepsze rozeznanie w aktualnym stanie finansowym firmy, pomaga kierownictwu w podejmowaniu słuszniejszych decyzji gospodarczych. Okazuje się więc, że pełna księgowość ma duże znacznie dla właściwego zarządzania.

2. Aktualna i rzetelna ocena stanu finansowego i analiza zachodzących zmian w składnikach majątku, umożliwiają bieżący monitoring i wczesną reakcję na niepożądane zmiany.

3. Możliwość ustanowienia jak najbardziej dopasowanej do specyfiki firmy, polityki prowadzenie rachunkowości. Daje to możliwość przedsiębiorstwu na wybór metod wycen składników majątku, ustalenia zakładowego planu kont, określenia czasu trwania roku obrachunkowego itp.

Podstawowe skróty księgowe

Są pewne skróty i pojęcia, które obowiązkowo powinniśmy znać. Warto je przeglądnąć, by przekonać się, czy oby na pewno nie mamy jakichś zaległości! Mowa o skrótach takich jak:

 • CIT – ang. (Corporate Income Tax) podatek od dochodów spółek (przedsiębiorstw),
 • Fa VAT – Faktura VAT,
 • GUS – Główny Urząd Statystyczny,
 • KH – Księga Handlowa,
 • KP – Kasa Przyjmie,
 • KPiR- Księga Przychodów i Rozchodów,
 • KW – Kasa Wypłaci,
 • LT – Likwidacja środka trwałego,
 • MF – Ministerstwo Finansów,
 • Mm – Przesunięcie międzymagazynowe,
 • OT – Likwidacja środka trwałego,
 • PFRON – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,
 • PIT – ang. (Personal Income Tax) podatek od dochodów osobistych,
 • PK – Polecenie księgowania,
 • PT – Przekazanie środka trwałego,
 • PTU – Podatek od Towarów i Usług (PTU =VAT)
 • Pw – Przyjęcie wyrobów,
 • Pz – Przyjęcie zewnętrzne,
 • RK – Raport kasowy,
 • R-k – Rachunek,
 • RMUA – Raport miesięczny dla osoby ubezpieczonej,
 • Rw – Rozchód wewnętrzny,
 • US – Urząd Skarbowy,
 • WB – Wyciąg bankowy,
 • WDT – Dostawa wewnątrzwspólnotowa,
 • WNT – Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów,
 • Wz – Wydanie zewnętrzne
 • VAT – ang. (Value Added Tax)  podatek od wartości dodanej,
 • ZUS – Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Usługi doradcze

Prowadzenie działalności gospodarczej bez specjalistycznych usług jest trudne, a czasem wręcz nie możliwe. Wiele czynności zleca się na zewnątrz firm, by zmniejszyć koszty i sprawić, że firma będzie lepiej funkcjonowała. Z tego też powodu sprawy, takie jak księgowość czy kadry i płace zleca się biurom rachunkowym.

Usługi jakie świadczy się dla firm, nie dotyczą tylko ściśle wykonania pewnego zadania. Często mają także formę konsultacji czy doradztwa, które również okazują się niezwykle przydatne. Wybór formy prawnej, metody prowadzenia księgowości to przykłady sytuacji, kiedy pomoc specjalistów jest bardzo potrzebna.

Usługi doradcze dotyczą bardzo wielu dziedzin. Może być doradztwo z zakresu księgowości, podatków, prawa czy nawet IT. Mimo bardzo dużego wachlarza specjalistycznych usług doradczych, profesjonalną pomoc można otrzymać tylko z wiarygodnych źródeł. Najlepiej jest zwrócić się o pomoc do biur rachunkowych lub firm, działających w tej branży.

Call Now Button