Tag: umowa o pracę

 

Zwolnienie pracownika

Zwolnienie pracownika wiąże się z szeregiem obowiązków pracodawcy, od właściwego zarządzania dokumentacją pracowniczą do prawidłowego rozwiązania stosunku pracy.

Podstawowym aktem prawnym, który wytworzyć musi pracodawca dla zwalnianego pracownika jest oświadczenie o wypowiedzeniu lub rozwiązaniu umowy o pracę. Reguły zakończenia stosunku pracy precyzuje Kodeks Pracy. Może to być odpowiednio:
– rozwiązanie umowy o pracę na zasadach porozumienia stron,
– przez oświadczenie jednej ze stron z zachowaniem okresu wypowiedzenia (rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem),
– przez oświadczenie jednej ze stron bez zachowania okresu wypowiedzenia (rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia),
z upływem czasu trwania umowy.

Każdy z tych sposobów implikuje inny tryb realizacji zakończenia stosunku pracy. Co ważne pracodawca każdorazowo musi podać pracownikowi przyczynę zwolnienia, zachowując również zgodnie z Kodeksem Pracy terminem wejścia w życie wypowiedzenia. Już po ustaniu stosunku pracy do obowiązków pracodawcy należy rozliczenie pracownika w ramach obowiązującego okresu rozliczenia, wypłata należnego mu wynagrodzenia wraz z przysługującymi mu dodatkami. Pracownikowi należy się również ekwiwalent za niewykorzystany urlop.

Wypowiedzenie umowy o pracę

Czas związany z wypowiedzeniem umowy o pracę jest bardzo ważny dla obu stron umowy. Pracownikowi daje czas na znalezienie nowego miejsca zatrudnienia natomiast pracodawca może przygotować się do planowanych zmian kadrowych oraz przeszkolić nową osobę na dane stanowisko.

Okres wypowiedzenia umowy o pracę zależy od rodzaju zawartej umowy, a także okresu zatrudnienia.

Okres próbny:
3 dni robocze – gdy okres próbny nie przekroczył 2 tygodni,
7 dni – gdy okres próbny był dłuższy niż 2 tygodnie,
14 dni – gdy okres próbny wynosił 3 miesiące.

Umowa na czas określony:
2 tygodnie, jednak należy mieć na uwadze, że można ją wypowiedzieć gdy zatrudnienie było dłuższe niż pół roku.

Umowa na czas nieokreślony:
14 dni – po przepracowaniu 6 miesięcy,
30 dni – po przepracowaniu więcej niż 6 miesięcy,
3 miesiące – gdy przepracował ponad 3 lata.

Call Now Button