Tag: składki do ZUS

 

Wyższa składka ZUS dla przedsiębiorców

składki

Wysokość składek płaconych przez przedsiębiorców do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych uzależniona jest od wysokości przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, w przypadku osób, które prowadzą działalność gospodarczą dłużej niż dwa lata oraz od minimalnego wynagrodzenia, w przypadku osób, których firma ma krótszy staż niż dwa lata.

W 2018 roku minimalne wynagrodzenie za pracę wzrosła do 2100 złotych brutto, co oznacza, że najniższa podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia zdrowotne w przypadku przedsiębiorców, którzy prowadzą własną firmę krócej niż 24 miesiące wynosiła 630 złotych. Jest to kwota o 30 złotych wyższa niż w roku 2017. Od tej kwoty przedsiębiorca zobowiązany jest obliczać składkę emerytalną, rentową, wypadkową i dobrowolnie chorobową.

Wraz ze wzrostem płacy minimalnej, zarówno w 2019 roku jak i 2020 roku wzrosła również wysokość składek ZUS.

  1. 2019 rok->płaca minimalna 2250 zł->podstawa wymiaru składki 675 zł
  2. 2020 rok->płaca minimalna 2600 zł->podstawa wymiaru składki 780 zł

Preferencyjne składki ZUS obowiązują osoby rozpoczynające działalność przez 24 miesiące. Dodatkowo od 30 kwietnia 2018 roku wprowadzono całkowite zwolnienie z opłacania składek ZUS dla nowo zarejestrowanych firm na okres 6 miesięcy.

 

Przeczytaj wpis na temat odprawy pieniężnej dla pracownika.

Kto może korzystać z małego ZUSu

Przyjęcie zasad tak zwanego “Małego ZUS-u” miało na celu obniżenie obciążeń z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne, dla firm uzyskujących w roku podatkowym niższe dochody. Umożliwienie obliczania wysokości zobowiązania proporcjonalnie od przychodu zmniejszyło obciążenia firm, związane z ZUS.

Z małego ZUSu mogą korzystać:
– działalności gospodarczej posiadające wpis do CEiDG i istnieć na rynku w poprzednim roku co najmniej 60 dni,
– podmioty, których przychód z jednoosobowej działalności nie przekroczył 30-krotności minimalnego wynagrodzenia z poprzedniego roku.

Z małego ZUSu nie mogą korzystać:

– jednostki rozliczające się na podstawie karty podatkowej posiadające zwolnienie sprzedaży z tytułu podatku VAT,
– przedsiębiorstwa, które w poprzednim roku prowadziły inną działalność pozarolniczą, na przykład jako wspólnik spółki jawnej,
– osoby wykonujący pracę na rzecz byłego pracodawcy, w takim samym zakresie jaką wykonywali będąc zatrudnionym w poprzednim lub bieżącym roku,
– osoby wykonujące w poprzednim roku wolny zawód lub prowadzące działalność artystyczną i twórczą.

W 2020 roku z ulgi mogą korzystać firmy, których przychód w poprzednim roku nie przekroczył 120 tysięcy zł. Dla porównania, w 2019 roku, przychód nie mógł przekroczyć zaledwie 63 tysięcy.

Dla przedsiębiorców – indywidualne rachunki w ZUS

Od 1 stycznia 2018 roku przedsiębiorców czekają duże zmiany dotyczące składek na ubezpieczenia społeczne oraz na fundusze, które są przekazywane do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Od początku nowego roku płatnicy składek do ZUS będą dokonywać płatności jednym przelewem, niezależnie od tego czy będą to składki na ubezpieczenie czy fundusze. Każdy z przedsiębiorców płacących składki otrzyma swój indywidualny rachunek, na który będzie dokonywał przelewu.

Wprowadzone zmiany są znacznym ułatwieniem, gdyż zamiast trzech czy też czterech przelewów, płatnik dokona jednego. Wpłata zostanie zaksięgowana na koncie a następnie rozdzielona na pokrycie składek opłacanych przez przedsiębiorcę. Minusem wprowadzanej zmiany jest to, że płatnicy nie będa mogli wpłacać bieżących składek przez uregulowaniem zaległości. W pierwszej kolejności wpłacane przez płatnika pieniądze pokrywać będą wcześniej nieopłacane składki.

Numer rachunku będzie składać się z 26 cyfr. Ostatnie 10 będą oznaczały NIP przedsiębiorcy, a cyfry od 3 do 10 numer identyfikacyjny Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Call Now Button