Tag: ryczałt od przychodów ewidencjonowanych

 

Ryczałt ewidencjonowany – stawki

zmiany w ryczałcie

Ryczałt ewidencjonowany od przychodów ewidencjonowanych to uproszczona forma opodatkowania podatkiem dochodowym. Podstawą tego opodatkowania jest przychód firmy obniżony o poniesione koszty. O tym kto może, a kto nie może skorzystać z ryczałtu pisaliśmy wcześniej (link do wpisu) w tym poście omówimy jego stawki.

Stawki ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych wynoszą odpowiednio:

– 20% dla przychodów osiąganych w zakresie wolnych zawodów,
– 17% dla przychodów pochodzących ze świadczenia usług z zakresu:
a) reprodukcji komputerowych nośników informacji,
b) pośrednictwa w sprzedaży hurtowej samochodów osobowych i furgonetek prowadzonej przez Internet, pozostałej sprzedaży hurtowej pozostałych pojazdów samochodowych z wyłączeniem motocykli, sprzedaży motocykli i akcesoriów do nich,
c) pośrednictwa w sprzedaży hurtowej,
d) usług parkingowych,
e) usług związanych z zakwaterowaniem…
– 10% dla przychodów z odpłatnego zbywania praw majątkowych bądź nieruchomości, które są:
a) środkami trwałymi,
b) składnikami majątku, które nie zostały zaliczone do środków trwałych ze względu na zbyt krótki czas użytkowania.
– 8,5% dla przychodów pochodzących między innymi z:
a) tytułu otrzymanych lub pozostawionych do dyspozycji podatnika w roku podatkowym pieniędzy i wartości pieniężnych,
b) działalności usługowej,
c) związane ze zwalczaniem pożarów i im zapobieganiu.
– 5,5% dla przychodów z działalności wytwórczej, robót budowlanych i uzyskane prowizje,
– 3% przychody z działalności:
a) gastronomicznej z wyjątkiem sprzedaży napojów alkoholowych powyżej 1,5%,
b) usługowej w zakresie handlu,
c) rybaków morskich.
– 2% dla przychodów ze sprzedaży przetworzonych w sposób inny niż przemysłowy produktów roślinnych i zwierzęcych pochodzących z własnej uprawy, hodowli lub chowu.

Aktualizacja 

Od 1 stycznia 2021 roku  w ryczałcie od przychodów ewidencjonowanych nastąpiły znaczące zmiany. Dotyczą one zmiany limitu, obniżenia stawek ryczałtu oraz rozszerzenia katalogu branż i zawodów, które mogą stosować zryczałtowany sposób rozliczania.

  1. Limit stosowania ryczałtu – podniesiony został z 250 000 euro do 2 000 000 euro
  2. Zmiany w stawkach ryczałtu:
  • 17% zamiast 20% dla przychodów osiąganych w zakresie wolnych zawodów,
  • 15% zamiast 17% dla przychodów pochodzących ze świadczenia usług
  • 8,5% i 12,5% opodatkowane będą przychody  z tytułu wykonywania usług w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych w przypadku przychodów przekraczających 100 tys. zł

Ryczałt – kto może, kto nie?

ryczałt od przychodów ewidencjonowanychRyczałt od przychodów ewidencjonowanych jest wyjątkowo przyjazną formą prowadzenia uproszczonej księgowości. Niestety nie każdy przedsiębiorca może z niej swobodnie korzystać. Aby tak było  nie tylko trzeba być uprawnionym do prowadzenia uproszczonej księgowości, ale należy również spełnić dodatkowe warunki. Jest ich bardzo wiele dlatego najlepiej jest wymienić tylko te najważniejsze!

  1. Nie można prowadzić działalności w formie aptek, lombardów oraz w zakresie kupna i sprzedaży wartości dewizowych oraz wolnych zawodów innych niż lekarze, weterynarze, technicy dentystyczni, felczerzy, położne, pielęgniarki, tłumacze oraz nauczyciele w zakresie udzielania korepetycji.
  2. Nie można świadczyć usług wymienionych w załączniku nr 2 do ustaw.
  3. Nie  można wytwarzać wyrobów opodatkowanych podatkiem akcyzowym z wyjątkiem wytwarzania energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii.

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych nie jest jedyną formą uproszczonej księgowości, której wybór jest tak ograniczony przepisami prawnymi. Prawie z taką samą sytuację spotykają się przedsiębiorcy zainteresowani prowadzeniem księgowości w formie karty podatkowej. Liczne wymagania, dotyczące prowadzenia księgowości w formie karty podatkowej oraz ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych powodują, że są to coraz rzadziej stosowane rozwiązania. Dotyczy to zwłaszcza prowadzenia uproszczonej księgowości w formie karty podatkowej.

Call Now Button