KRAJOWY SYSTEM E-FAKTUR

Krajowy System e-Faktur to rozwiązanie, którego celem jest uproszczenie procedury wystawiania i otrzymywania faktur, co w konsekwencji ma przyczynić się do uszczelnienia systemu podatkowego i […]

Pełna księgowość

Pełna księgowość to jeden ze sposobów ewidencjonowania przychodów i kosztów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej. Jest to również sposób na dokładne monitorowanie stanu majątku całego […]

Zamknięcie roku obrotowego

Kilka miesięcy przed zakończeniem roku obrotowego kierownik jednostki powinien zaplanować czynności, jakie będą się z tym wiązać. W planach powinno się znaleźć między innymi: przeprowadzenie […]