Dowody księgowe w firmie

Dowody księgowe są niezbędnym elementem w prowadzeniu każdej firmy. Wszelkie transakcje finansowe powinny być poparte dokumentami, które są potwierdzeniem ich prawdziwości. W niniejszym artykule omówimy, […]

Rozliczenie podatku firmy

Rozliczenie podatku przez firmę jest procesem, który wymaga przestrzegania wielu zasad i przepisów podatkowych. Dobra znajomość prawa podatkowego jest kluczowa dla prawidłowego rozliczenia podatku przez […]

KRAJOWY SYSTEM E-FAKTUR

Krajowy System e-Faktur to rozwiązanie, którego celem jest uproszczenie procedury wystawiania i otrzymywania faktur, co w konsekwencji ma przyczynić się do uszczelnienia systemu podatkowego i […]

Umowa B2B

W ostatnim czasie w Polsce coraz popularniejszym rozwiązaniem staje się umowa B2B. Z tego powodu warto zapoznać się ze znaczeniem takiego kontraktu. B2B jest to […]

Opłata depozytowa

Czym jest opłata depozytowa? Kto jest zobowiązany do uiszczenia opłaty depozytowej? Nowelizacja przepisów wprowadziła zasady, których celem jest ograniczenie ilości produkowanych odpadów oraz zwiększenie ilości […]

Czym jest audyt?

Audyt jest procedurą przeprowadzaną przez ekspertów niezwiązanych w żaden sposób z firmą. Posiadają oni natomiast bardzo rozległą wiedzę dotyczącą prowadzenia firmy czy danego sektora działania. […]