Tag: prowadzenie ksiąg rachunkowych

 

Nowe obowiązki biur rachunkowych

Podmioty, które prowadzą działalność z zakresu prowadzenia ksiąg rachunkowych zobowiązani są do wykonywania obowiązków na podstawy ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Po uchwaleniu nowej ustawy obowiązki będą musiały wykonywać w sposób ściśle wskazany. W przeciwnym razie zostaną ukarani administracyjną karą pieniężną dochodzącą nawet do 1 000 000 euro oraz kara pozbawienia wolności do lat 3.

Nowa ustawa nie zawiera żadnych przepisów przejściowych, które uprawniałyby biura rachunkowe do stosowania procedur wewnętrznych, które zostały przyjęte na podstawie poprzedniej ustawy. Znaczy to tyle, że biura powinny opracować oraz przyjąć do zastosowania nowe procedury wewnętrzne przygotowane na podstawie najnowszych regulacji ustawowych.

Pełna księgowość – obowiązki podatnika!

Do prowadzenia księgowości pełnej zobowiązane są:
– podmioty gospodarcze, które w poprzednim roku podatkowym osiągnęły przychody większe niż 800 000 euro,
– spółka jawna,
– spółka partnerska,
– spółka komandytowa,
– spółka komandytowo-akcyjna.

Księgowość pełna zmusza podatnika do wywiązywania się z szeregu obowiązków, które stanowią:
– Prowadzenie ksiąg rachunkowych na podstawie dowodów księgowych. Księgi muszą być prowadzone chronologicznie.
– Określanie rzeczywistego stanu aktywów i pasywów.
– Wycena aktywów i pasywów.
– Ustalanie wyniku finansowego.
– Sporządzanie sprawozdań finansowych.
– Gromadzenie i magazynowanie dowodów księgowych.

Do prowadzenia ksiąg rachunkowych upoważnione są wyłącznie certyfikowane biura rachunkowe oraz księgowi, którzy również dysponują danym certyfikatem. Fakt ten zmusza przedsiębiorców do przekazania swojej dokumentacji profesjonalistom.

Call Now Button