Tag: pomoc podatkowa

 

Rozkładanie zaległości podatkowych na raty

Podatnik, posiadający zaległości podatkowe, ma prawo wnioskować do urzędu skarbowego o podziale kwoty podatku czy innego zobowiązania na części.

Organ podatkowy ma prawo:
– odroczyć termin zapłaty,
– rozłożyć płatność na raty,
– odroczyć lub rozłożyć na raty wraz z odsetkami.

Urząd skarbowy może również odrzucić prośbę przedsiębiorcy. Samo złożenie wniosku nie gwarantuje zgody organu podatkowego. Decyzja jest uznaniowa, co oznacza, że o ewentualnym rozłożeniu na raty decyduje urząd rozpatrujący prośbę.

Pozytywna odpowiedź zależy przede wszystkim od ważnego interesu podatnika i interesu publicznego. Ważny interes podatnika to nadzwyczajny, losowy przypadek, przez który nie może on uregulować zaległości, na przykład: utrata źródła dochodu. Ważnym interesem publicznym nazywamy natomiast sytuacja, w której podatnik musi skorzystać z państwowych środków pomocy aby zaspokoić swój materialne potrzeby lub uregulować zaległości.

O podwyższeniu progu „małego podatnika”

Przyjęto pakiet zmian przewidujący podwyższenie progu sprzedaży uprawniającego do korzystania z preferencyjnych zasad „małego podatnika”, czyli m.in.:
– ułatwienia w amortyzacji,
– rzadszy obowiązek wpłacania zaliczek na PIT oraz CIT,
– niższa stawka opodatkowania CIT.

Korzyścią dla małych podatników jest to, że mogą oni korzystać z jednorazowego zaliczenia całej wartości środków trwałych do kosztów uzyskania przychodu w miesiącu wprowadzenia do ewidencji. Nie mają oni obowiązku rozdzielania kosztu zakupu na cały okres amortyzacji.

Pojęcie jednorazowej amortyzacji oznacza, że w przypadku dużego kosztu uzyskania przychodu ma się mniejszy podatek w roku odliczenia.

Mali podatnicy mogą rozliczać się kwartalnie, czyli mają mniej formalności związanych ze składaniem deklaracji oraz dokonywaniem przelewów.

Po wejściu w życie nowych przepisów próg uprawniający do korzystania ze statusu „małego podatnika” będzie wynosił 2 mln euro.

Call Now Button