Tag: pomoc materialna

 

Pomoc materialna o charakterze edukacyjnym

Szkolnictwo w Polsce mimo iż jest darmowe to wiąże się z koniecznością zakupu odpowiednich materiałów, opłacenia dodatkowych zajęć, wyjazdów itd.
Zdarzają się sytuację, w których rodzice nie są w stanie pokryć wszystkich wydatków związanych z edukacją swojej pociechy.
Uczniowie tacy mogą skorzystać z pomocy materialnej oferowanej przez państwo w formie stypendium socjalnego.

Fundusze takie trafiają do uczniów na podstawie:
1) spełnienia kryterium niskich dochodów na osobę w gospodarstwie domowym (514 zł netto na osobę),
2) występowania trudnej sytuacji rodzinnej, które warunkują następujące okoliczności:
-bezrobocie rodziców lub prawnych opiekunów,
-niepełnosprawność członka najbliższej rodziny,
-ciężka lub długotrwała choroba,
-wielodzietność,
-alkoholizm lub narkomania w rodzinie,
-wychowywanie tylko przez jednego rodzica,
-zdarzenia losowe uderzające w byt rodziny.

Ubieganie się o stypendium socjalne należy potwierdzić poprzez złożenie wniosku do odpowiedniego urzędu gminy nie później niż do 15. września bieżącego roku szkolnego.

 

uczen

Call Now Button