RACHUNKOWOŚĆ BUDŻETOWA

Rachunkowość budżetowa dotyczy jednostek sektora budżetowego i dostarcza informacji finansowych o wykonaniu poszczególnych budżetów. Podstawę regulacji prawnej rachunkowości budżetowej stanowi ustawa o finansach publicznych i […]