Tag: podatek

 

Czy jednoosobowa firma może prowadzić księgi rachunkowe?

Jednoosobowe firmy, w których jedynym właścicielem jest osoba fizyczna wybierając jako formę prowadzenia ewidencji uproszczoną księgowość. Dzięki temu nie muszą oni prowadzić pełnego zapisu oraz obszernej dokumentacji. Zdarzają się jednak przypadki, gdy jednoosobowe przedsiębiorstwa wybierają metodę rozliczeń na podstawie spółek kapitałowych.

Księgi rachunkowe są podstawą do prowadzonej ewidencji zdarzeń gospodarczych, mających wpływ na wysokość podatku dochodowego. W trakcie zakładania firmy przedsiębiorca wybiera konkretną formę opodatkowania – kartę podatkową, ryczałt, podatek liniowy lub opodatkowanie na zasadach ogólnych

Księgi rachunkowe z kolei są bardziej skomplikowaną formą ewidencji, ale z kolei dostarczają niezbędnych informacji rachunkowo-księgowych. Kiedy więc firma, bez względu czy spółka czy jednoosobowa działalność będzie zobowiązana do prowadzenia skomplikowanej formy?

Otóż wystarczy, aby biznes osiągnął/przekroczył określony pułap przychodów w ciągu roku. Wtedy wybór formy opodatkowania nie jest zależny od preferencji, a zostanie narzucony ustawowo.

Karta Praw Podatnika – czym jest dokładnie?

Karta Praw Podatnika to zbiór podstawowych praw, jakie posiadają podatnicy oraz obowiązków związanych z organami podatkowymi. Celem Karty Praw Podatnika jest podniesienie świadomości podatników oraz umocnienie ich pozycji podczas czynności postępowania podatkowego lub kontroli celno-skarbowej. Prosty i jasno napisany kodeks umożliwi przedsiębiorcom zrozumienie oraz świadomość ich praw oraz obowiązków.

Do podstawowych praw, jakie zawierać będzie miała ustawa należą:
– Prawo do prawodawstwa podatkowego
– Prawo do zapłaty podatku w wysokości jaka wynika z ustawy podatkowej
– Przestrzegania określonych praw
– Podatnik otrzyma pełną prywatność
– Naprawiania szkód

Bardzo ważne jest, aby zarówno przedsiębiorcy pracujący na podstawie umowy oraz właściciele działalności gospodarczej świadomi byli posiadanych praw i obowiązków, ponieważ wzrasta wtedy bezpieczeństwo oraz pewność, że dana czynność jest dobrze wykonywana. Niedopuszczalne jest, aby przedsiębiorcy z braku wiedzy lub niemożliwości wskazania konkretnego przepisu osłabiali swoją ochronę podatkową lub byli zniechęceni szukaniem informacji na temat przysługujących im praw.

Czym jest amortyzacja środków trwałych?

Amortyzacja to systematyczne odpisywanie umówionej kwoty w koszta firmy, aż do całkowitego zużycia określonego środka trwałego. Dokonywanie zapisów w zakresie podatkowym może być dla podatnika bardzo opłacalną formą oszczędzania pieniędzy.

Wyróżnić można trzy metody, w jakich przedsiębiorca dokonywać będzie ewidencji – liniową, degresywną lub naturalną.

  • W pierwszym przypadku podatnik zakłada, że zużywanie się środka trwałego będzie równomierne przez cały okres jego odczytywania, więc wówczas odpisu ustalane są zgodnie ze stawkami, jakie zawarte są w załączniku ustawy o PIT oraz CIT. Przedsiębiorca, aby wyliczyć koszt amortyzacji ma wartość danego przedmiotu pomnożyć przez ustaloną procentową stawkę – otrzymany wynik wynosi roczną kwotę.
  • Metoda liniowa indywidualna jest korzystnym rozwiązaniem, w przypadku kiedy nabyte środki są używane lub ulepszone, a w takiej sytuacji poszczególne kategorie przedmiotu posiadają minimalne okresy amortyzacji. Zaliczyć można klasyfikację z podziałem na grupy po 24,36 lub 60 miesięcy, 30 miesięcy dla środków transportu oraz 10 lub 40 lat dla budynków niemieszkalnych.
  • Ostatnim rozwiązaniem jest sposób oparty na metodzie degresywnej – środki trwałe muszą być maszynami i urządzeniami, które przypisane są do określonej kategorii. Ten sposób ewidencji jest często wybierany przez podatników, ponieważ wartość amortyzacji zmienia się ze względu na spadek wydajności środka trwałego wraz z czasem jego użytkowania.

Jak złożyć deklaracje podatkowe przez internet?

Formularze online czy moduły finansowo-księgowe to najszybsze metody, dzięki którym wypełnimy deklaracje drogą elektroniczną. Z każdym rokiem coraz większa liczba podatników decyduje się na wypełnienie deklaracji przez Internet. Bez konieczności stania w kolejce, czy wychodzenia z domu, można w łatwy sposób rozliczyć się z Urzędem Skarbowym. Ponadto podatnicy on-line cenią w tym sposobie przede wszystkim oszczędność czasu i brak błędów, ponieważ program czuwa nad poprawnością wpisywanych danych.

Deklaracje przez Internet złożyć mogą wszyscy podatnicy i płatnicy, którzy posiadają podpis elektroniczny. Wyróżnia się dwa główne sposoby składania zaświadczenia online:
– za pomocą formularzy interaktywnych
– przy użyciu specjalnych programów/aplikacji

Jak przejść proces składania dokumentów przez Internet? Wystarczy przygotować swoje dane i kwotę przychodu za rok poprzedzający ten, za który się rozliczasz. Następnie:

  • W przypadku portalu wypełniamy formularze i po złożeniu podpisu elektronicznego przesyłamy bezpośrednio do systemu.
  • Drugim sposobem jest skorzystanie z aplikacji udostępnionych przez producentów oprogramowania, które umożliwiają złożenie e-deklaracji bezpośrednio z systemu finansowo – księgowego.
Call Now Button