Tag: podatek dochodowy

 

Skala podatkowa – pierwszy próg podatkowy

Skala podatkowa stanowi najbardziej popularną metodę rozliczania podatku dochodowego od osób fizycznych, w naszym kraju. System ten przewiduje dwa progi podatkowe – do 17% i do 32%.
Stosowanie danego progu zależy od wysokości osiąganych dochodów. W 2020 roku, limit przejścia na drugi próg wynosi 85 528 zł. Większość osób, bo ponad 90% polaków znajduje się w pierwszym progu podatkowym i jest zobowiązana do zapłaty zaliczki na rzecz podatku dochodowego w wysokości 17%.

Obliczanie:

1. Obliczanie dochodu – przychodu pomniejszonego o koszty ich uzyskania.
2. Obliczanie rocznego dochody – zsumowanie wszystkich dochodów uzyskanych z tytułu umowy o pracę, o dzieło czy zlecenie.
3. Odejmowanie ulg podatkowych, takich jak: składki na ubezpieczenie społeczne, darowizny na charytatywno – opiekuńcza działalność kościołów czy organizacje pożytku publicznego, ulga za internet czy ulga na rehabilitację związaną z niepełnosprawnością podatnika.
4. Obliczanie podatku w wysokości 17%, chyba że dochody przekroczą 85 528 zł.
5. Odliczanie ulg podatkowych od podatku – na przykład składki na ubezpieczenie społeczne.
6. Porównanie należnego podatku z sumą zaliczek pobranych w ramach podatku dochodowego.
7. Pokrycie różnicy przez podatnika lub otrzymanie zwrotu.

Jak odliczyć składkę zdrowotną?

Składkę zdrowotną można odliczyć od podatku dochodowego pod warunkiem, że została zapłacona – nie ma takiej możliwości w przypadku składki nie opłaconej. Co równie ważne, odliczeniu nie podlegają również składki opłacone za pracowników – przedsiębiorca bowiem nie finansuje ich, a pobiera z wynagrodzenia pracowników i przekazuje do ZUS-u.

Odliczenie składki zdrowotnej od podatku jest możliwe w przypadku przedsiębiorców opodatkowanych zarówno na zasadach ogólnych, podatkiem liniowym, ryczałtem ewidencjonowanym, jak i kartą podatkową. Odliczeń dokonuje się na bieżąco, poprzez obniżenie zaliczki na podatek dochodowy w miesiącu lub kwartale, w którym składki zostały opłacone.

Jeśli suma zapłaconych składek jest wyższa niż podatek za dany miesiąc lub kwartał, nieodliczoną część zaliczek można odliczyć w kolejnych miesiącach/kwartałach – nie później jednak niż do momentu złożenia rocznego zeznania podatkowego. Co jednak bardzo ważne, nie ma możliwości, by opłacane w danym roku składki zostały odliczone w kolejnym roku.

Call Now Button