Tag: pełna rachunkowość

 

Klasyfikacja operacji gospodarczych

Ewidencja operacji gospodarczych to podstawowe zadanie księgowości. Na sposób jaki się  księguje daną operację, oddziałuje jej rodzaj.

Operacje  gospodarcze dzieli się zazwyczaj na: 

 1. Operacje wynikowe czyli takie, które mają bezpośrednie oddziaływanie na wynik jednostki gospodarczej. Są to operacje kosztowe, przychodowe, zysków i strat nadzwyczajnych oraz operacje dotyczące podatku dochodowego i innych obciążeń wyniku finansowego.
 2. Operacje bilansowe, które dotyczą zmian w składnikach majątku i kapitałów jednostki. Wśród nich wyróżnia się operacje:  aktywne, pasywne, aktywno-pasywne zwiększające sumę bilansową, aktywno-pasywne zmniejszające sumę bilansową,

Oprócz tego podziału, klasyfikacja operacji gospodarczych może być dokonana na podstawie: 

 • czasu ewidencji,
 • sposobu powstania,
 • zależności od przedsiębiorstwa,
 • wpływu na rozrachunki z partnerami gospodarczymi.

Ewidencja kosztów na kontach księgi rachunkowej

Prowadzenie pełnej księgowości opiera się na dokonywaniu ewidencji operacji gospodarczych zachodzących w jednostce, na kontach księgowych. Każda operacja oddziałując na kształtowanie wyniku finansowego jednostki, jest dodatkowo ewidencjonowana na kontach, obejmujących koszty i przychody.

Koszty na kontach księgi rachunkowej mogą być ewidencjonowane w dwóch układach na raz lub w tylko na jednym, wybranym. Wybór ten stanowi zaletę pełnej księgowości. Tak więc istnieją dwa układy: rodzajowy oraz funkcjonalny.

W układzie rodzajowym koszty ewidencjonuje się na kontach: 

 • Zużycie materiałów i energii,
 • Usługi obce,
 • Opłaty i podatki,
 • Wynagrodzenia,
 • Amortyzacja,
 • Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia,
 • pozostałe koszty.

Układ funkcjonalny może składać się z następujących kont: 

 • Koszty działalności podstawowej (przedsiębiorstwa produkcyjne i usługowe),
 • Koszty handlowe (firmy handlowe).
Call Now Button